Nasze Publikacje

Poskramianie złośnika - mgr Ilona Krasucka - pedagog

Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły - mgr Ilona Krasucka - pedagog

Wychowanie bez wpędzania w kompleksy i wywoływania poczucia winy - mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog

Dojrzałość dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej - mgr Kinga Ziólkowska - pedagog

Kiedy należy udać się do logopedy? - mgr Ilona Wolańska - logopeda

Moje dziecko jest upośledzone... - mgr Kinga Ziółkowska - pedagog

Rola rodziców w edukacji dziecka - mgr Robert Zaradzki - pedagog

Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. - Rada Szkoleniowa z dnia 25.11.2010 roku - mgr Ilona Krasucka i mgr Kinga Ziółkowska - pedagodzy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Rada Szkoleniowa - mgr Robert Zaradzki - pedagog

Zajęcia integracyjne w klasie I Gimnazjum Powiatowego w Radziejowie - notatka z zajęć - mgr Robert Zaradzki - pedagog

Programy wspomagające rozwój dziecka dyslektycznego (ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania) - mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog

Zajęcia integracyjne w klasie Ia Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie - notatka z zajęć - Robert Zaradzki - pedagog

Bardzo krótko na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka - mgr Anna Szadkowska - Waszak - neurologopeda

Wskazania do pracy z dzieckiem z Rozwojową Niepłynnością Mowy (RNM) - mgr Ilona Wolańska - logopeda

Terapia dziecka dyslektycznego - mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog, terapeuta

Pliki do pobrania