Uwaga!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową - www.pppradziejow.naszaporadnia.com

Uwaga!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych informujemy, iż z dniem 01 września 2017r. uległy zmianie wzory dokumentów dla rodziców oraz szkół i placówek.

Nowe wzory znajdują się w zakładce DRUKI

Tydzień Świadomości Dysleksji

W dn.16.10-20.10.2017r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 obchodzony będzie Tydzień Świadomości Dysleksji w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pt.

„Uczeń z dysleksją też czyta książki”.

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli do skorzystania z naszej oferty (dyżury konsultacyjne, pokazy pomocy, fachowej literatury, badania wstępne, konkursy) Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu „oswojenie” dysleksji, a także pokazanie form terapii.

Szczegółowy harmonogram obchodów dostępny jest na terenie szkół.

Harmonogram:

 1. Dyżury konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli – na temat wykrywania zaburzeń, diagnozowania, udzielania pomocy dziecku dyslektycznemu w dn. 18-20.10.2017r. w godz. 13:00-15:00.
 2. Pomoc i wczesna interwencja dzieci z ryzyka dysleksji – wstępna diagnoza dziecka do lat 6 – Skala Ryzyka Dysleksji wg. M. Bogdanowicz – porady i konsultacje, w dn. 18-20.10.2017r. w godz. 13:00-15:00.
 3. Wystawka pomocy terapeutycznych i programów edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wykaz fachowej literatury, w dn. 17-20 października w godz. 13:00-15:00.
 4. Dyżur telefoniczny w dniu 17.10.2017r. (wtorek) w godz. 13:00-15:00 , tel. (054) 285-38-65 konsultacje, zapytania – Dyrektor Poradni – mgr Mariola Pińska – psycholog.
 5. Popularyzacja gazetki poradnianej „ Podstawowa wiedza niezbędna rodzicom” Numer VI i IX/03– poświęcony dysleksji – dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.
 6. Spotkanie z uczniami i rodzicami dzieci zakwalifikowanych na terapię pedagogiczną prowadzoną na terenie poradni w dn. 19.10.2017r. ( czwartek, godz. 15:30).
 7. Konkurs dla uczniów ( klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie – czytanie ze zrozumieniem) dn. 17.10.2017r, godz. 10:00.

Zachęcamy do aktywnych działań na rzecz dysleksji, organizowania spotkań, szkoleń i warsztatów w szkołach oraz pozostałych placówkach oświatowych, także do korzystania z usług i oferty Poradni.

 • mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog
 • mgr Ilona Wolańska - logopeda

Uwaga!

W ramach współpracy i wsparcia placówek oświatowych Powiatu Radziejowskiego pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie serdecznie zapraszają rodziców i nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15.30-16.30 na konsultacje psychologiczne

Dyżury psychologa pełnią:

 • psycholog mgr Mariola Pińska
 • psycholog mgr Małgorzata Kieler
 • psycholog mgr Adriana Meller

Serdecznie zapraszamy!!!

UWAGA!!!

W ramach współpracy i wsparcia placówek oświatowych Powiatu Radziejowskiego pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie w dniu 13.01.2017 r. serdecznie zapraszają rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Topólce na bezpłatne konsultacje ze specjalistami.

Dyżur psychologa oraz pedagoga odbędzie się w wyznaczonym dniu w godzinach 8.00 – 9.00 i 13.00 – 14.00

Dyżur pełnią:

 • psycholog: mgr Aleksandra Kotarska
 • pedagog: mgr Kinga Ziółkowska

Serdecznie zapraszamy!!!

Spotkanie

z rodzicami uczniów klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Byczynie

W dniu 17 stycznia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Byczynie odbyło się spotkanie pt. „Rola rodziców w procesie kształtowania motywacji dzieci do nauki”.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli rodzice uczniów klas IV- VI, dzięki czemu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu motywacji dzieci do nauki a także uświadomienia ich roli w procesie edukacji.

Spotkanie zostało poprzedzone indywidualnymi konsultacjami z rodzicami.

Spotkanie poprowadziła mgr Kinga Ziółkowska – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

Zajęcia warsztatowe

z uczniami Szkoły Podstawowej w Byczynie

W dniu 11.01.2017 r. pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Byczynie pt. „Człowiek sukcesu ”.

W toku zajęć warsztatowych uczniowie zdefiniowali pojęcie sukcesu i poznali różne jego oblicza. Ponadto uświadomili sobie swoje zasoby, które mogą mieć wpływ na wyniki nie tylko w nauce, ale i w innych sferach życia.

Uczniowie nabyli umiejętność planowania i stawiania sobie konkretnych celów realnych do wykonania.

Zajęcia warsztatowe

Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy

W dniu 19.12.2016 r. mgr Aleksandra Kotarska i mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziły 2 godzinne zajęcia warsztatowe w klasie V Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy.

Celem spotkania było przede wszystkim nawiązanie współpracy i prawidłowych relacji uczeń – prowadzący zajęcia.

Pozwoliło to także na diagnozę relacji panujących w grupie rówieśniczej.

Zajęcia z uczniami omówiono z Dyrektorem placówki oraz wychowawcą klasy.

Zajęcia warsztatowe

dla uczniów w Szkole Podstawowej w Byczynie

07.12.2016 r. mgr Kinga Ziółkowska – pedagog PPP w Radziejowie przeprowadziła w klasie IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Byczynie zajęcia warsztatowe pt. „Jak sprawić, by chciało nam się chcieć?”.

Celem zajęć było przede wszystkim zapoznanie dzieci z pojęciem motywacji, rodzajami i czynnikami wpływającymi na jej aktualny poziom.

Ponadto uczniowie doskonalili umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia ruchowe

z elementami metody Weroniki Sherborne

W bieżącym roku szkolnym w grupie przedszkolnej „Smerfy” przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie odbywają się cykliczne zajęcia ruchowe.

Celem zajęć jest zarówno rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej 3 – 4 – latków, jak i umiejętności społecznych przydatnych w grupie rówieśniczej.

Zajęcia plastyczne

„Kreatywny Przedszkolak”

W roku szkolnym 2016/2017 pedagog mgr Kinga Ziółkowska realizować będzie cykliczne zajęcia plastyczne „Kreatywny Przedszkolak” w oddziale przedszkolnym „Gumisie” w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie.

Celem zajęć będzie przede wszystkim rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym, a także doskonalenie funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych w procesie pisania i czytania.

Zajęcia warsztatowe

dla rodziców i ich dzieci w grupie przedszkolnej „Smerfy” w MZS w Radziejowie.

W dniu 23.11.2016r. w grupie 3 – 4 – latków w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie odbyły się zajęcia warsztatowe dla rodziców i ich dzieci pt. „Magiczne bombki”.

Celem zajęć było pogłębianie relacji rodzic – dziecko poprzez aktywne spędzanie czasu, doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie kreatywności.

Zarówno dzieciom jak i rodzicom należą się słowa uznania za wykonanie pięknych i niepowtarzalnych bombek choinkowych metodą decupage.

Zajęcia warsztatowe prowadziła mgr Kinga Ziólkowska – pedagog PPP w Radziejowie.

Zajęcia warsztatowe

dla rodziców i ich dzieci w grupie przedszkolnej „Gumisie” w MZS w Radziejowie.

W dniu 22.11.2016r. w ramach współpracy z Panią mgr Grażyną Kręplewską – nauczycielem wychowania przedszkolnego w grupie przedszkolnej „Gumisie” zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Moja choinka”.

Głównym celem spotkania było przygotowanie choinek na Mikołajkowy Jarmark Charytatywny na rzecz Natalii Linowieckiej.

W trakcie spotkania warsztatowego rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności manualnych, kreatywności, twórczego działania a także empatii.

Pracy twórczej towarzyszyły liczne salwy śmiechu i słowa uznania. Efekt końcowy przeszedł oczekiwania autorów prac.

Zajęcia warsztatowe prowadziła mgr Kinga Ziólkowska – pedagog PPP w Radziejowie.

Spotkanie z Rodzicami

w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce

W dniu 18.11.2016r. pracownicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami uczniów Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

Psycholog mgr Aleksandra Kotarska przedstawiła zgromadzonym rodzicom oraz nauczycielom kwestię relacji uczeń – nauczyciel – rodzic, natomiast pedagog mgr Kinga Ziółkowska omówiła zagadnienie agresji w szkole.

Spotkanie z Rodzicami

uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy

W dniu 15 listopada 2016 roku mgr Aleksandra Kotarska oraz mgr Kinga Ziółkowska poprowadziły spotkanie z rodzicami, podczas którego dokonano analizy sytuacji i relacji interpersonalnych panujących w klasie.

Podjęto także decyzję o przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z uczniami.

Spotkanie z rodzicami poprzedzone było rozmowami z Dyrektorem Szkoły – mgr Jackiem Gawineckim oraz wychowawcą klasy – mgr Mariolą Gąsiorowską.

Spotkanie

Z rodzicami uczniów klas młodszych w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

13 listopada b.r. w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie tj. mgr M. Pińska – psycholog oraz mgr J. Lewandowska – pedagog przeprowadziły spotkanie i pogadankę teoretyczną z rodzicami uczniów klas młodszych na temat: Rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz roli książki w kształtowaniu osobowości dziecka.

Zachęciły rodziców do wyrabiania pożytecznych nawyków wśród dzieci: systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, czytania książek, czasopism, wyjaśniania trudnych i nowych pojęć, korzystania ze słowników, encyklopedii, uważnego czytania ze zrozumieniem.

Konkurs

Uczeń podwójnie wyjątkowy.

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem „Uczeń podwójnie wyjątkowy” na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbył się konkurs dedykowany uczniom kl. IV-VI MZSiP w Radziejowie pt.

"Mistrz ortografii"

"Głośne czytanie"

oraz warsztat:

"Ćwicz wyobraźnię (malowanie poezji B. Leśmiana)".

Jury w składzie:

 • mgr Mariola Pińska – Dyrektor PPP
 • mgr Elżbieta Michalak - pedagog SP Nr 1 w Radziejowie
 • mgr Alina Krupińska – nauczyciel polonista, gość honorowy

postanowiło przyznać:

 • w konkursie „Głośne czytanie” I miejsce Janowi Wesołowskiemu
 • w konkursie „Mistrz ortografii” dwa równorzędne miejsca I - Wiktorii Czynsz i Zuzannie Augustyniak

Przedsięwzięcie przygotowały i prowadziły:

 • mgr Ilona Wolańska - logopeda PPP
 • mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog

Ponadto wszyscy uczniowie bieżący udział w konkursach otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe.

Konsultacje

Specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców i wychowawców w Przedszkolu Gminnym w Skibinie.

W bieżącym roku szkolnym wznowiono comiesięczne konsultacje oraz porady specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców i wychowawców w Przedszkolu Gminnym w Skibinie.

Odbywa się również obserwacja dzieci w grupach przedszkolnych.

Dyżur pełnią:

 • mgr Mariola Pińska – psycholog
 • mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog

Pierwsze spotkanie odbyło się w miesiącu listopadzie, na kolejne zapraszamy dn. 16.12.2016r.

Spotkanie z Dyrektorami

Szkół i Placówek z terenu Powiatu Radziejowskiego

Z inicjatywy Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie-psychologa mgr Marioli Pińskiej, w dniu 29.11.2016r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek z terenu powiatu radziejowskiego.

 • Pani Dyrektor przedstawiła aktualną ofertę placówki skierowaną także do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • mgr Aleksandra Kotarska – psycholog, w prezentacji „Uczeń zdolny” zawarła propozycje współpracy pomiędzy poradnią, a placówkami oświatowymi.
 • Ważny problem „Syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych” podjęła mgr Małgorzata Kieler – psycholog szeroko omawiając zagadnienie w prezentacji skierowanej do środowiska szkolnego.
 • Z dużym zainteresowaniem spotkał się temat: „Uczeń wyjątkowy – czyli jak pomóc w szkole dyslektycznym dzieciom”, referowany przez pedagoga mgr Jadwigę Lewandowską.

Podsumowania spotkania dokonała Pani Dyrektor Mariola Pińska, zapraszając jednocześnie na kolejne w nowym roku kalendarzowym.

Spotkanie z rodzicami

Uczniów Szkoły Podstawowej w Bieganowie

08 listopada 2016r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bieganowie na temat zasad pracy z dzieckiem w domu.

Pracownicy poradni:

 • Dyrektor mgr M. Pińska – psycholog
 • mgr J. Lewandowska - pedagog
omówiły strategie i nawyki uczenia się.

Podkreśliły znaczenie zasad komunikacji z dzieckiem oraz wzmacniania motywacji do pracy szkolnej, roli rodzica w procesie nauki.

Doradztwo Zawodowe

II Spotkanie Grupy Doradców Zawodowych w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce

26 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Doradców Zawodowych Powiatu Radziejowskiego.

Tym razem miejscem spotkania było Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce.

Osoby prowadzące to D. Jałoszyński (KPCEN Włocławek) oraz R. Zaradzki (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Radziejów).

Otwarcia dokonała Pani Dyrektor Gimnazjum w Topólce Elżbieta Budzyńska.

Następnie grupa uczestników obserwowała zajęcia z uczniami klasy III Gimnazjum w Topólce prowadzone przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie Panią Monikę Czyżewską-pośrednika pracy oraz Panią Annę Ostrowską- doradcę zawodowego.

Tematem zajęć z młodzieżą były „Ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej”, podczas których zostały omówione najważniejsze czynniki trafnego wyboru zawodu, cechy współczesnego rynku pracy oraz zawody przyszłości.

Omawiano również możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Po zakończonych zajęciach nastąpiła dyskusja, podczas której bardzo pozytywnie oceniono tematykę zajęć oraz sposób prowadzenia, kontakt i zaangażowanie młodzieży.

Kolejnym punktem spotkania było opracowanie Programu Zespołu Doradztwa Zawodowego Powiatu Radziejowskiego.

Spotkanie przyczyniło się do wymiany doświadczeń, uzyskania informacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i organizatorów Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce.

Konferencja

Zrozumieć Autyzm

W dniu 4 października odbyła się Konferencja Zrozumieć Autyzm organizowanej w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, która objęta została patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Starostę Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Wzięli w niej udział słuchacze m.in. ze szkół, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, pracownicy służby zdrowia oraz warsztatów terapii zajęciowej. W konferencji uczestniczyli również rodzice, u których dzieci zdiagnozowano autyzm, a także nasi pracownicy na czele z Panią Dyrektor Mariolą Pińską.

Mariola Pińska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie oraz Ilona Krasucka - pedagog przedstawiły jak wygląda rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju z terenu powiatu radziejowskiego.

Spotkanie - doradztwo zawodowe

W dniu 27 września 2016 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbyło się I spotkanie w nowym roku szkolnym 2016/2017 doradców zawodowych i liderów doradztwa zawodowego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Radziejowskiego.

Kolejne spotkanie odbędzie się 26 października 2016 roku o godzinie 11.00 w Publicznym Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce

Serdecznie zapraszamy

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

W miesiącu wrześniu br. na spotkaniu z Radą Pedagogiczną ZSiP Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • mgr M. Pińska – psycholog, dyrektor PPP
 • mgr J. Lewandowska – pedagog
przedstawiły: "Zasady interpretowania opinii wydawanych przez poradnię w kontekście dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia".

Następnie przeprowadziły szkolenie dla Rady Pedagogicznej SOSW w Radziejowie pt.: „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

Dokonały analizy i interpretacji dokumentów oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z Ośrodka.

Zaproszenie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie, (ul. Kościuszki 58) zaprasza na spotkanie doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego, które odbędzie się we wtorek 27 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Poruszana tematyka obejmować będzie zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Informacja

Informujemy, że Szkoły, Placówki swoje zapotrzebowanie na zajęcia, szkolenia składają na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie Poradni w zakładce DRUKI nr 17 (obowiązuje od 1.09.2016r.)

ZAPROSZENIE

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

3-9.10.2016r.

pod hasłem:

„Uczeń podwójnie wyjątkowy”

Zaprasza

Oferta dla uczniów:

 1. Konkurs „Głośne czytanie”
 2. Konkurs „Mistrz ortografii”
 3. Warsztat „Ćwicz wyobraźnię”

06.10.2016r. godz. 9.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie, ul. Kościuszki 58

Konkurs dedykowany jest uczniom klas V-VI MZS PSP w Radziejowie

Regulamin Konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI MZSiP w Radziejowie
 • Do konkursu może przystąpić maksymalnie 8 osób spośród wszystkich uczniów klas V - VI. Prosimy nauczycieli o wybranie uczniów.
 • Każdy z uczniów przystępujących do konkursu będzie miał za zadanie przeczytać nieznany tekst wybrany przez organizatora oraz napisać dyktando ortograficzne.
 • Organizator kieruje prośbę do placówki, o wyznaczenie opiekuna, z którym dzieci przyjdą na konkurs.
 • W konkursach przewidziane są nagrody.

Oferta dla rodziców i nauczycieli:

Zapraszamy rodziców i nauczycieli na konsultacje w ramach ETŚD

„Jak skutecznie pomagać uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania?”

3.10.2016r – 9.10.2016r.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie, ul. Kościuszki 58

Uwaga: Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu konsultacji.

Serdecznie Zapraszamy

Współpraca i Samokształcenie

W ramach sieci współpracy i samokształcenia proponujemy dla nauczycieli, wychowawców oraz grup wychowawczych:

Spotkania rodziców ze specjalistami

Temat

Grupa odbiorców

Cele

Specjalista

Dziecko u progu szkoły – rola rodzica w osiągnięciu przez dziecko gotowości szkolnej

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę

Rodzic wie, czym jest dojrzałość szkolna w sensie fizycznym, emocjonalnymi społecznym. Rodzic rozumie wpływ swoich oddziaływań na osiągnięcie dojrzałości szkolnej dziecka. Rodzic zna ofertę poradni psychologiczno – pedagogicznej służącej wsparciem dziecku oraz sposoby jego udzielania

Psycholog Pedagog logopeda

Rola rodzica w szkole - zadania oraz obowiązki

Rodzice dzieci na pierwszym etapie kształcenia

Rodzic wie jakie obowiązki i zadania na nim ciążą w związku z podjęciem przez dziecko nauki w szkole. Rodzic rozumie swoją role jako osoby współpracującej z przedstawicielami szkoły oraz wspierającej rozwój dziecka. Rodzic zna ofertę poradni psychologiczno – pedagogicznej związana ze wsparciem ucznia na pierwszym etapie kształcenia.

Psycholog Pedagog

Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- rola poradni w diagnozowaniu, opiniowaniu oraz wspieraniu.

Rodzice i dzieci na wszystkich etapach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Rodzic wie, jakie sygnały świadczą o tym, że dziecko może mieć specyficzne trudności w uczeniu się. Rodzic rozumie znaczenie zajęć kompensacyjnych oraz swoja role w dalszym prawidłowym rozwoju dziecka, w tym w eliminowaniu jego dysfunkcji. Rodzic zna zadania szkoły oraz specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspomagania uczenia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Psycholog Pedagog

Dziecko w wieku adolescencji, z problemami wynikającymi z dojrzewania

Rodzice uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych

Rodzic wie, jak postępuje rozwój dziecka i jakie cechy fizyczne, psychiczne oraz społeczne są charakterystyczne w wieku adolescencji. Rodzic rozumie swoja rolę w podtrzymaniu dobrych relacji z dzieckiem oraz wspieraniu go w rozwiązywaniu trudności wynikających z okresu dojrzewania. Rodzic zna zakres specjalistycznej oferty poradni psychologiczno – pedagogicznej związanej z pomocą dorastającym uczniom oraz ich rodzicom.

Psycholog

Wsparcie w wyborze drogi kształcenia, poszukiwanie preferencji oraz najlepszych rozwiązań

Rodzice uczniów w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym

Rodzic wie, jakie są możliwości dalszego kształcenia swojego dziecka oraz jakie są sposoby rozpoznania jego predyspozycji. Rodzic rozumie wagę doboru kierunku kształcenia do predyspozycji oraz indywidualnych możliwości dziecka. Rodzic zna zakres pomocy, jakiej udzielają specjaliści zatrudnienia w poradni psychologiczno – pedagogicznej w k kwestii doradztwa zawodowego

Doradca Zawodowy

Zagrożenia czyhające na współczesną młodzież

Rodzice młodzieży

Rodzic wie, jakie zagrożenia czyhają na jego dziecko, ze strony mediów oraz w przypadku brania środków psychotropowych. Rodzic rozumie swoja role w przeciwdziałaniu zagrożeniom i ochronie swojego dziecka. Rodzic zna zakres kompetencji oraz oferowanych usług specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej odnośnie przeciwdziałania uzależnieniom

Pedagog

Spotkania nauczycieli ze specjalistami

Temat

Etap edukacyjny

Cele

Specjaliści

Specyficzne trudności w uczeniu się a indywidualizacja pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym

I etap edukacyjny

Nauczyciel wie, jakie symptomy ma dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nauczyciel rozumie potrzebę udzielania wsparcia dziecku ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu ich eliminacji. Nauczyciel zna przepisy prawne określające uprawnienia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Psycholog Pedagog

Uczeń ofiarą przemocy w rodzinie

Wszystkie etapy kształcenia

Nauczyciel wie, jakie symptomy wskazują na dziecko zaniedbane, a także na stosowanie wobec niego przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej. Nauczyciel rozumie swoją role w przeciwdziałaniu przemocy oraz niesieniu wsparcia jej ofierze. Nauczyciel zna przepisy prawne określające jego postępowanie w przypadku, gdy docierają do niego sygnały o ty, że jeden z uczniów doznaje przemocy w rodzinie.

Pedagog

Uczeń ofiarą przemocy w szkole

Wszystkie etapy kształcenia

Nauczyciel wie, jakie metody zastosować, aby rozpoznać objawy przemocy w prowadzonej przez siebie klasie. Nauczyciel rozumie rolę wychowawcy jako formalnego lidera kreującego bezpieczny klimat w klasie. Nauczyciel zna sposoby pomocy uczniowi, który jest ofiara przemocy rówieśniczej.

Pedagog

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole

Wszystkie etapy kształcenia

Nauczyciel wie, jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu w związku z realizacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciel rozumie istotę trudności wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Nauczyciel potrafi wykorzystać zasoby poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu udzielenia pomocy dziecku z orzeczeniem.

Terapeuta Pedagogiczny, Pedagog

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Wszystkie etapy kształcenia

Nauczyciel wie, jak zgodnie z prawem powinna funkcjonować pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole. Nauczyciel rozumie swoją funkcję w rozpoznawaniu potrzeb uczniów oraz organizacji dla nich pomocy w szkole. Nauczyciel potrafi wykorzystać zasoby poradni psychologiczno – pedagogicznej w organizacji pomocy uczniowi wymagającemu wsparcia.

Pedagog Psycholog

Wsparcie ucznia o szczególnych uzdolnieniach

Wszystkie etapy kształcenia

Nauczyciel wie, jakie podstawy prawne regulują organizację pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Nauczyciel rozumie potrzeby dziecka szczególnie uzdolnionego i wie, jak je realizować, aby zwiększyć jego potencjał intelektualny. Nauczyciel potrafi zaplanować zajęcia w klasie tak, aby zapewnić indywidualny rozwój dziecka szczególnie uzdolnionego

Psycholog

Uwaga!!!

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została przeniesiona na ulicę Kościuszki 58 (obok basenu)

Ważne!!!

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz decyzją Kuratora Oświaty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie wskazana została jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w tym zakresie.

Dyrektor PPP w Radziejowie - mgr Mariola Pińska

Doradztwo zawodowe

jako wyzwanie nowoczesnej szkoły - IV spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół powiatu radziejowskiego

Miejsce: Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. F. Becińskiego

W dniu 15.06.2016 roku w Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie odbyło się czwarte spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego.

Organizatorami były Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie wraz z gospodarzem spotkania – Miejskim Zespołem Szkół w Radziejowie.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach z terenu powiatu radziejowskiego oraz szczegółowa prezentacja działań z doradztwa zawodowego w Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie w bieżącym roku szkolnym.

Zebranych powitał Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie P. Robert Zaradzki, który przedstawił program spotkania, a następnie Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie P. Remigiusz Koźmiński dokonał uroczystego otwarcia.

W spotkaniu, oprócz doradców i liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego obecnością swoją zaszczycili nas P. Agata Rakoca-Grzybowska – Nauczyciel Konsultant KPCEN we Włocławku oraz P. Remigiusz Stolarski - Nauczyciel j.angielskiego i j. hiszpańskiego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie.

Pedagog miejscowego Gimnazjum P. Małgorzata Bykowska przedstawiła zebranym projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie w roku szkolnym 2015/2016 „Mój Zawód – Moja Przyszłość”.

Celem tego projektu było: wyzwalanie aktywności uczniów pod kątem rozpoznawania u siebie predyspozycji do wykonywania wybranych zawodów i umiejętnego planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Z kolei P. Przemysław Stolarski – naucz. j. angielskiego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie przedstawił drugi projekt realizowany od dwóch lat pt. „My education, my Job, my Future”, którego głównym celem było „Poznawanie różnych zawodów w celu ułatwienia wyboru przyszłej kariery zawodowej”.

Bardzo ciekawe były prezentacje zdjęć, na których została pokazana aktywność uczniów i ich wielkie zaangażowanie.

Po przerwie zebrani potwierdzili, iż są pod wrażeniem działań szkoły, zaangażowania nauczycieli, uczniów.

Na koniec P. Robert Zaradzki określił plany grupy na nowy rok szkolny, zaproponował kolejny termin spotkania oraz dokonał podsumowania debaty, w odniesieniu do sformułowanych na początku spotkania celów.

Składamy podziękowania dla Dyrekcji i organizatorów Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

oprac. Robert Zaradzki – pedagog, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

ZAPROSZENIE

Doradztwo zawodowe jako wyzwanie nowoczesnej szkoły

IV spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół powiatu radziejowskiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie wraz z gospodarzem spotkania – Miejskim Zespołem Szkół w Radziejowie serdecznie zapraszają na czwarte spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego które odbędzie się 15.06.2016 roku w Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie.

Początek spotkania: godzina 10.00.

Celem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowych działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach z terenu powiatu radziejowskiego oraz szczegółowa prezentacja działań Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie w bieżącym roku szkolnym.

PROGRAM:

 1. Powitanie zebranych – P. Dyr. Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie – R. Koźmiński.
 2. Prezentacja projektu edukacyjnego klasy IIB realizowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie w roku szkolnym 2015/2016 „Mój Zawód – Moja Przyszłość” (P. Pedagog Małgorzata Bykowska - Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie)
 3. Prezentacja międzynarodowego projektu Erasmus+ realizowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie w roku szkolnym 2015/2016 „My education, my Job, my Future” (P. Przemysław Stolarski – naucz. j. angielskiego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie).
 4. Przerwa kawowa.
 5. Ustalenie strategii działania doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego na rok szkolny 2016/2017 (wszyscy zebrani).
 6. Dyskusja, podsumowanie.
 7. Zakończenie spotkania.

Organizatorzy:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie
 • Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – Gimnazjum Nr 1
Doradztwo zawodowe

jako wyzwanie nowoczesnej szkoły

III spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół powiatu radziejowskiego

27 kwietnia w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyło się kolejne – trzecie - spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół powiatu radziejowskiego pn. „Doradztwo zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły”.

Organizatorami byli Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.

Celem spotkań jest ustalenie wspólnej strategii współpracy dotyczącej realizacji doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji szkolnej na kolejne lata.

Zebranych powitała gospodarz – Dyrektor ZSiP w Piotrkowie Kujawskim Pani Anna Pilarska.

Następnie Agata Rakoca-Grzybowska – nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku podzieliła się swoim doświadczeniem, przygotowała szereg narzędzi diagnostycznych w postaci testów i ćwiczeń do wykorzystania przez liderów doradztwa.

Dzięki temu zasoby metodyczne każdego doradcy zostały powiększone o jeszcze większe możliwości do pracy.

Pedagog Publicznego Gimnazjum w Witowie kol. Ilona Krasucka przedstawiła informację z przeprowadzonych otwartych zajęć w Gimnazjum w Witowie pt. „Każdy jest geniuszem – odkryj swoje talenty”.

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie kol. Anna Ostrowska podzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniem zdobywanym podczas zajęć przeprowadzanych w szkołach.

Liderzy doradztwa zawodowego wspólnie poznawali nowe metody pracy, które mogą wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej z młodzieżą.

Na zakończenie spotkania został omówiony Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany przez doradcę zawodowego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim kol. Jacka Jagiełę.

Spotkanie przyczyniło się do wymiany doświadczeń, uzyskania informacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i organizatorów Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Indywidualne konsultacje

w Zespole Szkół i Placówek Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

W dniu 8 marca 2016r. odbyły się indywidualne konsultacje prowadzone przez dyrektora Poradni – psychologa Mariolę Pińską dla rodziców klas pierwszych Zespołu Szkół i Placówek Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim w związku ze zmianami w prawie oświatowym.

Doradcy w sieci

1 marca odbyło się w ramach sieci współpracy i samokształcenia kolejne spotkanie doradców zawodowych z terenu powiatu radziejowskiego.

Tematem było wypracowanie spójnego programu doradztwa dla szkół powiatu oraz zapoznanie z nowymi narzędziami diagnostycznymi.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie, którzy zaprezentowali rolę tej instytucji w procesie doradztwa.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przyjęli propozycję prowadzących sieć - Dariusza Jałoszyńskiego nauczyciela konsultanta KPCEN we Włocławku i Roberta Zaradzkiego doradcy zawodowego PPP W Radziejowie - o przeprowadzeniu otwartych zajęć z młodzieżą.

Ustalono, że pierwsze odbędą się 6 kwietnia w Gimnazjum w Witowie a kolejne 27 kwietnia w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

Będzie to ciekawa forma wymiany doświadczeń oraz poznania warsztatu pracy doradcy.

Konferencja w Stawkach

Stawiamy na doradztwo zawodowe

10 marca w Zespole Szkół w Stawkach odbyła się konferencja „Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły”.

Organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski.

Na konferencji spotkali się dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie roli i zadań poszczególnych instytucji wspierających szkołę w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wpływu doradztwa na przebieg kariery zawodowej.

Przedstawione zostały również dobre praktyki z obszaru doradztwa (Doradca Zawodowy PPP Radziejów - Robert Zaradzki).

Konferencja w Stawkach była pierwszą z cyklu zaplanowanych konferencji na temat doradztwa zawodowego w naszym regionie.

Wysokiej jakości poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest niezbędne, by pomóc młodzieży w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z kształceniem i karierą.

Spodziewane efekty tych działań to ograniczenie bezrobocia wśród osób młodych osób.

Uwaga!!!

W ramach wsparcia przez naszą placówkę w Przedszkolu Gminnym w Skibinie odbywają się comiesięczne konsultacje specjalistów:

dyżur Psychologa i Pedagoga
(spotkania, rozmowy z nauczycielami i rodzicami) oraz obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych.

Dyżur pełnią:

 • psycholog mgr Mariola Pińska,
 • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

Harmonogram spotkań z pracownikami poradni dostępny jest u Pani Dyrektor przedszkola.

Spotkanie

z Rodzicami i Wychowawcami w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim

Spotkanie z rodzicami dotyczące wspierania rozwoju dziecka 6- letniego oraz wychowawcami w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim w dniu 24.02.2016r.

Osoby prowadzące:

 • psycholog mgr Mariola Pińska,
 • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

Poruszane zagadnienia:

 1. Komponenty rozwoju poznawczego oraz emocjonalno – społecznego.
 2. Wspieranie rozwoju 6- latka.
 3. Zmiany w przepisach prawa oświatowego wynikające z nowelizacji Ustawy o systemie Oświaty.

Po spotkaniu odbyły się indywidualne konsultacje dla rodziców (psycholog, pedagog).

Zajęcia warsztatowe

w Szkole Podstawowej w Dębołęce

Dnia 11 lutego 2016r w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami klasy VI-ej na temat kształtowania właściwych postaw, osiągania dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz strategii uczenia się.

Zajęcia prowadziły:

 • psycholog mgr Mariola Pińska,
 • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

Serdecznie zapraszamy!!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie zaprasza: 09.03.2016r.(środa) - godz. 15.00 - siedziba poradni, ul. Szkolna 10 na prelekcję pt.

"Niepowodzenia w procesie separowania się dziecka od rodziców"

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film Magdaleny Piekorz pt. "Zbliżenia".

Dyskusję poprowadzi pracownik Poradni, psycholog Adriana Meller - certyfikowany psychoterapeuta analityczny, członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Przewidywany czas spotkania - 3 godziny.

Osoby chętne otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Zapisy w sekreteriacie placówki u Pani Urszuli Poturalskiej - nr tel. 54 285 3865.

Liczba miejsc ograniczona.

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami w zakładce Nasze publikacje - najnowsza autorstwa Ilony Krasuckiej - pedagoga pt."Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły ?"

Rada szkoleniowa

w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

24.02.2016 r., w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi, pracownik Poradni, Ilona Krasucka przeprowadziła radę szkoleniową Wykorzystanie mnemotechnik w procesie dydaktycznym.

Spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia, nauczyciele wykorzystają w pracy z uczniami.

Warsztaty

w Szkole Podstawowej w Krzywosądzy

15.02.2016 r. pani pedagog Ilona Krasucka poprowadziła warsztaty dla uczniów klasy V-tej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy.

Temat brzmiał : Techniki efektywnego uczenia się.

Uczniowie poznali podstawowe informacje dotyczące procesu zapamiętywania, oraz różne mnemotechniki.

Spotkanie dla rodziców

Zapraszamy: 02.03.2016r. - godzina 15.00

Gotowość szkolna dzieci 6 - cio i 7 - letnich

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 6-cio i 7-letnich na spotkanie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radziejowie, w dniu 02.03.2016r. o godz. 15-tej.

Tematem będą zmiany dotyczące obowiązku szkolnego i informacje na temat gotowości szkolnej dziecka.

Spotkanie poprowadzą psycholog Małgorzata Kieler i pedagog Ilona Krasucka.

Adresatami są rodzice, którzy mają wątpliwości, czy posłać dziecko do klasy pierwszej, lub czy występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej.

Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w innym terminie (do18.03.2016r.), po wcześniejszych telefonicznym ustaleniu ze specjalistami.

Telefon kontaktowy: 54 285 38 65

Orientacja szkolna i zawodowa

Zajęcia grupowe w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim oraz w Gimnazjum w Witowie

23 lutego 2016 roku w Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim oraz 24 lutego 2016 roku w Gimnazjum w Witowie odbędą się zajęcia w klasach III na temat: "Wybieram szkołę. Czynniki wpływające na wybór zawodu. Preferencje i predyspozycje zawodowe".

Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie Robert Zaradzki

UWAGA

Zajęcia w ramach orientacji szkolnej i zawodowej w klasach III w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce zostały przełożone z 16 lutego 2016 roku na 15 marca 2016 roku.

Orientacja szkolna i zawodowa

Zajęcia grupowe w SOSW w Radziejowie

W dniu 17 lutego 2016 roku w SOSW w Radziejowie odbędą się zajęcia w klasie III na temat: "Wybieram szkołę. Czynniki wpływające na wybór zawodu. Preferencje i predyspozycje zawodowe"

.
Zapraszamy

Na II spotkanie doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego w sprawie ustalenia strategii współpracy i utworzenia sieci wsparcia, które odbędzie się 01 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

Serdecznie zapraszamy

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą prowadzonych przez naszych specjalistów. (zakładka: Zajęcia grupowe prowadzone na terenie Poradni )

Uwaga

Orientacja szkolna i zawodowa

W miesiącach lutym i marcu 2016 roku Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie Robert Zaradzki przeprowadzi zajęcia zawodoznawcze w szkołach gimnazjalnych z terenu Powiatu Radziejowskiego, we wszystkich klasach III ("Wybieram szkołę. Czynniki wpływające na wybór zawodu. Preferencje i predyspozycje zawodowe") a także w klasach VI w Szkołach Podstawowych w Krzywosądzy oraz w Radziejowie ("Poznanie siebie - zainteresowania, sposób spędzania czasu, hobby. Kim chcę zostać w przyszłości").

Ponadto w ramach wywiadówek w szkołach odbędą się spotkania z rodzicami uczniów nt. ("Rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej dziecka").

Terminy spotkań:

 • 03.02.2016r. - Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie - spotkanie z rodzicami uczniów klas III
 • 08.02.2016r. - Gimnazjum w Dobrem - zajęcia w klasach III
 • 08.02.2016r. - Gimnazjum w Skibinie - spotkanie z rodzicami uczniów klas III
 • 10.02.2016r. - Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie - zajęcia w klasach III
 • 17.02.2016r. - SOSW Radziejów - zajęcia w klasie III
 • 23.02.2016r. - Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - zajęcia w klasach III
 • 24.02.2016r. - Gimnazjum w Witowie - zajęcia w klasach III
 • 26.02.2016r. - Gimnazjum w Osięcinach - zajęcia w klasach III
 • 02.03.2016r. - Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy - zajęcia w klasach VI
 • 04.03.2016r. - Szkoła Podstawowa w Radziejowie - zajęcia w klasach VI
 • 09.03.2016r. - Szkoła Podstawowa w Osięcinach - zajęcia w klasach VI
 • 10.03.2016r. - Gimnazjum w Osięcinach - spotkanie z rodzicami uczniów klas III
 • 11.03.2016r. - Gimnazjum w Skibinie - zajęcia w klasach III
 • 15.03.2016r. - Gimnazjum w Topólce - zajęcia w klasach III
 • 17.03.2016r. - Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim - zajęcia w klasach III
 • Termin do ustalenia - Gimnazjum Powiatowe w Radziejowie - zajęcia w klasach III
 • Darmowy Kurs CSS

  Zapraszamy szkoły do zgłaszania zajęć grupowych oraz rodziców do zgłaszania swoich dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie na konsultacje i badania indywidualne w zakresie wyboru i planowania drogi zawodowej

  Robert Zaradzki - Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie

  Uwaga

  Kreatywne Popołudnia z Rodzicami

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. Kreatywnych Zajęć w Poradni z Rodzicami oraz do obejrzenia zdjęć - zakładka brązowa w prawej kolumnie strony.

  Ferie z Poradnią!!!

  W bieżącym roku szkolnym 2015/2016, podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie organizują zajęcia feryjne dla dzieci z powiatu radziejowskiego. Pragnąc zachęcić dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, niekoniecznie przed monitorem komputera lub telefonu mgr Aleksandra Kotarska (psycholog) i mgr Kinga Ziółkowska (pedagog) organizują następujące zajęcia dla dzieci:

  Data

  Zajęcia

  Godzina

  Prowadzący

  Miejsce

  21.01.2016r.

  Sensoplastyka cz. I

  10.00 – 13.00

  mgr Aleksandra Kotarska (psycholog)

  mgr Kinga Ziółkowska (pedagog)

  mgr Iwona Chojnacka (nauczyciel

  kl. IA MZS w Radziejowie)

  Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

  22.01.2016r.

  Sensoplastyka cz. II

  10.00 – 13.00

  mgr Aleksandra Kotarska (psycholog)

  mgr Kinga Ziółkowska (pedagog)

  mgr Iwona Chojnacka (nauczyciel kl. IA MZS w Radziejowie)

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie

  26.01.2016 r.

  Treningi twórczego myślenia – z wykorzystaniem technik plastycznych

  12.00 – 16.00

  mgr Aleksandra Kotarska (psycholog)

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie

  28.01.2016r.

  29.01.2016r.

  Treningi twórczego myślenia – z wykorzystaniem technik plastycznych

  10.00 – 13.00

  mgr Aleksandra Kotarska (psycholog)

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie

  Zaproszenie

  Zapraszamy rodziców z pociechami (od 5 r.ż) na badanie słuchu, które odbędzie się w dniach 25-26.01.2016 (poniedziałek, wtorek) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie w godzinach 9.30 – 12.30.

  Przyjmuje terapeuta zaburzeń mowy i komunikacji Anna Szadkowska-neurologopeda.

  Spotkanie

  doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego szkół Powiatu Radziejowskiego w sprawie ustalenia strategii współpracy i utworzenia sieci wsparcia

  Miło nam poinformować, iż 13.01.2016 roku w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbyło się I spotkanie doradców zawodowych oraz osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Radziejowskiego.

  Osobami prowadzącymi byli:

  • Nauczyciel - konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Pan Dariusz Jałoszyński
  • Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie Robert Zaradzki.

  Uczestnicy spotkania:

  • Krystyna Powidzka - nauczyciel S.P. Krzywosądz
  • Anna Sobczyńska - nauczyciel SOSW Radziejów
  • Małgorzata Bykowska - pedagog MZS Radziejów
  • Agnieszka Matkowska - pedagog Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach
  • Marlena Radzimska - pedagog S.P. Bieganowo, S.P. Płowce, Publiczne Gimnazjum w Skibinie
  • Elżbieta Pesta-Wojtysiak - wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Topólce,
  • Ilona Krasucka - pedagog Publicznego Gimnazjum w Witowie
  • Sławomir Kieraj - nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Dobrem
  • Jacek Jagieło - doradca zawodowy Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim
  • Hanna Zabłocka - pedagog ZSM w Radziejowie
  • Katarzyna Zarzycka - nauczyciel RCKU w Przemystce
  • Stella Małecka nauczyciel ZSiP w Radziejowie

  Tematyka związana była z doradztwem zawodowym w szkole.

  Omówiona została rola doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji szkolnej oraz zastosowanie narzędzi diagnostycznych, a także stworzenie spójnego i jednolitego systemu, modelu poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół Powiatu Radziejowskiego.

  Dyskusja prowadzona podczas spotkania zaowocowała wstępnym ustaleniem strategii i zakresu współpracy pomiędzy szkołami, poradnią i instytucjami,realizującymi zadania, mające na celu wspieranie dzieci i młodzieży w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, służącą poznaniu dobrych praktyk dotyczących pracy doradców zawodowych i liderów doradztwa zawodowego.

  Przedstawiony został też projekt współpracy, tj. korzyści z wprowadzenia spójnego systemu, główne cele systemu doradztwa zawodowego, organizacja systemu doradztwa zawodowego w Powiecie Radziejowskim, program zadań doradczych, metody realizacji, system doradztwa dla szkół, propozycje tematów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 1 marca 2016 roku.

  Spotkanie z Nauczycielami

  w Szkole Podstawowej w Dębołęce

  W dniach 9.12.2015 r. i 5.01.2016 r. pani pedagog Ilona Krasucka i pani psycholog Małgorzata Kieler spotkały się z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

  Tematy rad szkoleniowych brzmiały: Uczeń wyjątkowy, czy uczeń trudny i Praca z uczniem autystycznym.

  Grono Pedagogiczno poznało specyfikę funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, oraz zasady i metody pracy z takimi uczniami.

  Zajęcia w LO Radziejów

  Kompetencje psychospołeczne uczniów-jakie umiejętności powinien wykształcić młody człowiek, aby odnaleźć się na obecnym rynku pracy

  W dniach 19.11., 20.11., 24.11., 27.11, 03.12. i 18.12.2015 roku w klasach I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie Robert Zaradzki przeprowadził warsztaty w liczbie 10 godzin lekcyjnych każda z klas pt. "Kompetencje psychospołeczne uczniów - jakie umiejętności powinien wykształcić młody człowiek, aby odnaleźć się na obecnym rynku pracy".

  Tematyka warsztatów obejmowała: rzeczywistość zawodowo-edukacyjną uczniów i ich wybory, czyli doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, planowania, zarządzania sobą w czasie, dokonywania odpowiedzialnych wyborów, kompetencje komunikacyjne,rozwijanie własnej kreatywności, radzenie sobie z sytuacją trudną.

  Cele zajęć:

  • uświadomienie roli i znaczenia autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania oraz budowania precyzyjnych wypowiedzi
  • zwiększenie swojej wiedzy w kontekście dokonywania wyborów edukacyjno - zawodowych.
  • rozwinięcie kluczowych umiejętności w zakresie asertywności
  • poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie planowania
  • zwiększenie poczucia kompetencji w zakresie kreatywności.
  • umiejętność zdiagnozowania, w jakich warunkach uczestnicy są najbardziej twórczy
  • poznanie technik i sposobów stymulujących twórczość
  • poznanie zasad podejmowania decyzji
  • poznanie, nazwanie istoty i przyczyn sytuacji problemowej, poszukiwanie zasobów dla radzenia sobie, bądź jej rozwiązania
  Spotkanie w Poradni

  z Dyrektorami Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu Powiatu Radziejowskiego

  W dniu 02.12.2015 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z rejonu powiatu radziejowskiego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

  Tematem przewodnim przedstawionym przez dyrektora placówki psychologa mgr Mariolę Pińską było wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w zakresie:

  • wynikającym z kierunków polityki oświaty państwa oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty;
  • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek;
  • realizacji podstaw programowych;
  • rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników i wniosków;
  • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

  Psycholog mgr Aleksandra Kotarska przedstawiła ofertę Poradni z zakresu wzmacniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

  Pedagog mgr Robert Zaradzki zaproponował działania z zakresu podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przedstawił również realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum oraz propozycję dotyczącą szkół podstawowych.

  Ofertę pedagogów z zakresu rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przyrody i matematyki w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce zreferowała pedagog mgr Ilona Krasucka.

  Dyrektor Poradni mgr Mariola Pińska omówiła również zmiany w przepisach i dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego nt „Organizacji kształcenia na podstawie orzeczenia”.

  Propozycje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie umieszczone zostały w „Aktualnościach” na stronie internetowej naszej placówki.

  Spotkanie w S.P. w Byczu

  Rada Pedagogiczna

  W dniu 16 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej w Byczu odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (konstruowania programu oraz instruktażu dla rodziców dziecka niepełnosprawnego).

  Osoby prowadzące

  • psycholog mgr Mariola Pińska,
  • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

  Zajęcia warsztatowe

  z elementami metody Sensoplastyka - Plastyka Sensoryczna

  W dniu 19.11.2015 r. w oddziale przedszkolnym „Gumisie” Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie mgr Aleksandra Kotarska – psycholog i mgr Kinga Ziółkowska – pedagog przeprowadziły zajęcia otwarte pt. „Sensoryczna przygoda”.

  W trakcie zajęć wykorzystane zostały elementy metody Sensoplastyka© – Plastyka Sensoryczna©.

  Dzięki uczestnictwu w warsztacie dzieci wraz z rodzicami miały możliwość:

  • wielozmysłowego odkrywania otaczającego świata
  • wzmacniania poczucia świadomości ciała i przestrzeni
  • usprawniania ruchowego
  • wpierania rozwoju poznawczego poprzez opisywanie elementów świata, obserwowanie procesu przemian substancji
  • pogłębienia kontaktu emocjonalnego z najbliższymi
  • doświadczenia radości ze wspólnego, kreatywnego tworzenia

  Udział w zajęciach pozwolił także na zaznajomienie się uczestnikom z elementami metody, którą mogą wykorzystać w domu w trakcie wspólnej zabawy.

  Poniżej przedstawiamy zdjęcia z warsztatu, jako propozycję kreatywnego spędzania czasu wolnego.

  Sensoryczna przygoda cz. I

  Sensoryczna przygoda cz. II

  Sensoryczna przygoda cz. III

  Sensoryczna przygoda cz. IV

  Powiatowa Debata

  „NIE dopalaczom” w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

  Spotkanie adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego zostało zorganizowane z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pod patronatem Starosty Radziejowskiego.

  Gospodarzem debaty był pan Jacek Malinowski - dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.

  Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - p. Małgorzata Gontarek, Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego - p. Sławomir Staniszewski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie - p. Mariola Pińska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie - p. Elżbieta Mintus wraz z pracownikami, kurator zawodowy - p. Małgorzata Chojnicka, funkcjonariusz Policji ds. nieletnich - p. Wojciech Sobiecki, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień - p. Hanna Mańkiewicz, redaktor pisma Powiatowe ABC - p. Wanda Wiatrowska, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego.

  Najliczniejszą grupę uczestników debaty stanowiła młodzież ze wspomnianych szkół ponadgimnazjalnych.

  W programie spotkania znalazły się wystąpienia:

  • przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie asp. sztab. Wojciecha Sobieckiego, który omówił stronę prawną posiadania, rozprowadzania i produkcji dopalaczy oraz odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • pani Anety Stefańskiej - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie, która z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i krótkich filmów edukacyjnych obszernie zaprezentowała przyczyny i skutki zdrowotno-społeczne zażywania dopalaczy;
  • pana Roberta Zaradzkiego - pedagoga, doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - Certyfikat Niebieskiej Linii), który na podstawie m.in. własnych doświadczeń zawodowych, skupił się na aspektach emocjonalnych, relacjach rodzinnych i rówieśniczych, które mają wpływ na młodego człowieka.

  Po wysłuchaniu ciekawych prelekcji młodzież pracowała pod nadzorem pedagogów w grupach panelowych i dyskutowała, m.in. na temat:

  • czynników sprzyjających zażywaniu oraz powstrzymujących młodych ludzi przed sięganiem po substancje psychoaktywne,
  • korzyści i zagrożeń wynikających z niestosowania dopalaczy,
  • oczekiwań młodzieży, dotyczących konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
  • niebezpiecznych miejsc w środowisku, w którym młodzież uczy się i zamieszkuje,
  • pomysłów na to kto i co może zrobić, aby zapobiegać zażywaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych.

  Liderzy grup zaprezentowali wypracowane w toku dyskusji wnioski i rekomendacje, a były to m.in.:

  • zażywanie dopalaczy jest infantylne, a niebranie pod uwagę zdania wychowawców, rodziców i instytucji społecznych prowadzi do zgubnych skutków;
  • używanie „wyrobów kolekcjonerskich” rzutuje na całe życie,
  • dopalacze są środkami odrywającym od problemów, codzienności i nieakceptacji własnej osoby;
  • „aby walczyć o siebie musimy mieć pełną świadomość. Satysfakcję przynosi jedynie walka wygrana przez nas samych a nie środki dopingujące”;
  • mówienie o dopalaczach jest potrzebne;
  • „naszym zdaniem najbardziej do młodzieży i dzieci docierają zdjęcia, spoty oraz konkretne przykłady z życia. Według nas młodzi ludzie suche słowa puszczają mimo uszu, natomiast zdjęcie czy film ukazujący reakcję po dopalaczach zostają w ich pamięci na całe życie i są przestrogą na przyszłość”.

  Młodzież złożyła również w formie pisemnej pytania do przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się na terenie powiatu radziejowskiego profilaktyką uzależnień, będą one stanowiły wytyczne do programowania dalszej pracy w tym zakresie na terenie szkół.

  Zdaniem przedstawicieli młodzieży wszyscy młodzi ludzie powinni poznać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy istnieją bezpieczne dopalacze?
  • Po czym poznać, że dany produkt jest dopalaczem?
  • Czy można w domowych warunkach pomóc osobie, która bezpośrednio zażyła dopalacze?
  • Co mogę zrobić, gdy podejrzewam, że w punkcie handlowo - usługowym sprzedawane są dopalacze?
  • Co mogę zrobić, gdy znalazłem dopalacze na stronie internetowej?

  Podsumowania debaty, w odniesieniu do sformułowanych na początku spotkania celów, dokonała pani Małgorzata Gontarek - st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

  Oferta Poradni dla szkół

  PSYCHOLODZY

  1. Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym:
   • utworzenie i realizacja grupy zajęć socjoterapeutycznych na terenie Poradni dla dzieci ze SOS-W;
   • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów na podstawie dokumentów Poradni
  2. Kształtowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:
  • prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach, w szczególności w klasach początkowych na danym etapie edukacyjnym;
  • wdrażanie programu zajęć do szkół podstawowych „Rozwijam swoja twórczość”;
  • psychologiczne wsparcie rozwoju emocjonalno – motywacyjnego dziecka uzdolnionego;
  • udzielanie porad i konsultacji psychologiczno – pedagogicznych rodzicom, nauczycielom, uczniom;
  • przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku szkolnym – warsztat o przemocy w klasie n/p filmu „Nasza klasa”;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka – warsztaty dla uczniów;
  • interwencje kryzysowe;
  • Objęcie wsparciem psychologicznym młodych matek.

  Dyżury psychologa na terenie Poradni

  Wtorek 1500 - 1600

  Środa 1400 - 1500

  Pedagodzy

  1. Pomoc w diagnozowaniu kompetencji czytelniczych dzieci – przygotowanie ankiety.
  2. Wspieranie nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli przyrody i matematyki w pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce:
   • Warsztaty
   • Konsultacje
  3. Wspieranie nauczycieli w diagnozie zaburzeń procesów fonologicznych (dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych) mających wpływ na rozwijanie kompetencji czytelniczych.
  4. Szkolenie w zakresie wspierania procesu czytania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

  Doradca Zawodowy

  Oferta dla młodzieży:

  • indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (na terenie Poradni),
  • porady, badania i ukierunkowanie drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze drogi zawodowej (na terenie Poradni),
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów II i III klas gimnazjów, wspomagające świadome planowanie ich drogi edukacyjnej i zawodowej (na terenie szkół),
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wspomagające przemyślane planowanie ich kariery zawodowej (na terenie szkół),
  • konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczniów (na terenie szkół),
  • konsultacje dla maturzystów (na terenie szkół),
  • udostępnianie informacji o zawodach,

  Oferta dla nauczycieli:

  • spotkania dla pedagogów szkolnych dotyczące współpracy w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej w szkołach;
  • szkolenia dla pedagogów, nauczycieli dot. realizowania w szkołach zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie pedagogów szkolnych, nauczycieli w tworzeniu wewnątrzszkolnych planów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • konsultacje indywidualne dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w sprawach związanych z szeroko rozumianym doradztwem edukacyjno-zawodowym.

  Oferta dla rodziców:

  • spotkania dla rodziców (w ramach zebrań dla rodziców w szkołach), dotyczące zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci oraz umiejętnym motywowaniem ich do nauki;
  • konsultacje indywidualne dla rodziców na terenie szkół i Poradni w sprawach oferty edukacyjnej, planowania kariery zawodowej ich dzieci.
  Uwaga Uwaga!!!
  ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 3,5-4 LETNICH-MAŁA GŁÓWKA - MĄDRA SÓWKA

  Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 3,5 – 4 lata i ich rodziców na zajęcia grupowe, które odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

  Zajęcia mają na celu:

  • wielozmysłową stymulację rozwoju ruchowego, poznawczego i społecznego dzieci
  • rozwijanie ciekawości poznawczej
  • wspólną zabawę rodzica/opiekuna z małym dzieckiem
  • nabywanie umiejętności zabawy i przebywania w grupie dzieci
  • wspieranie rodzica w procesie wychowania

  W pracy wykorzystamy:

  • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • zabawy z chustą animacyjną
  • elementy metody Sensoplastyka
  • bajkoterapię

  Zgłoszenia przyjmuję osobiście (ul. Szkolna 10, Radziejów) lub telefonicznie: 54 285 38 65!

  Liczba miejsc w grupie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

  Zajęcia są BEZPŁATNE!!!

  Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.

  Osoba prowadząca:

  Osoba prowadząca: mgr Kinga Ziółkowska-pedagog

  Uwaga Uwaga!!!
  ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE-KREATYWNE POPOŁUDNIA Z RODZICAMI

  Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lata i ich rodziców na zajęcia grupowe, które odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

  Zajęcia mają na celu:

  • pogłębianie więzi z dzieckiem poprzez wspólną zabawę i poznawanie siebie nawzajem
  • wielozmysłową stymulację rozwoju ruchowego, poznawczego i społecznego dzieci
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • wspieranie rodzica w procesie wychowania

  W pracy wykorzystamy:

  • techniki plastyczne
  • zabawy z chustą animacyjną
  • elementy metody Sensoplastyka
  • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

  Zgłoszenia przyjmuję osobiście (ul. Szkolna 10, Radziejów) lub telefonicznie: 54 285 38 65 ! ! !

  Liczba miejsc w grupie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

  Zajęcia są BEZPŁATNE!!!

  Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu.

  Osoba prowadząca:

  Osoba prowadząca: mgr Kinga Ziółkowska-pedagog

  Ogłoszenie
  Nabór na zajęcia socjoterapeutyczne

  Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

  Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zapisania Waszych dzieci na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Radziejowie.

  Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum- przede wszystkim tych, którzy mają problemy ze społecznym funkcjonowaniem w szkole i środowisku, zaniżone poczucie własnej wartości oraz trudności w relacjach z rówieśnikami.

  Zajęcia te rozwijają umiejętności społeczne dzieci oraz uczą radzenia sobie z emocjami – złością, gniewem, agresją.

  Zajęcia nie kolidują z lekcjami w szkole. Konkretne terminy zostaną podane po dokonaniu naboru i ustaleniu z rodzicami dzieci uczestniczących.

  Koordynatorem projektu jest Pan Robert Zaradzki.

  W sprawie dodatkowych informacji oraz zgłoszenia dzieci na zajęcia należy kontaktować się z sekretariatem Poradni – tel.: 54/2853865.

  Uwaga Uwaga!!!
  ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM

  Serdecznie zapraszamy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym na zajęcia grupowe, które odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

  Zajęcia mają na celu:

  • rozwijanie kompetencji poznawczych, tj. myślenia, uwagi, pamięci
  • wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, w tym samooceny
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
  • ćwiczenie umiejętności manualnych, grafomotorycznych i motoryki dużej

  Zgłoszenia przyjmuję osobiście (ul. Szkolna 10, Radziejów) lub telefonicznie: 54 285 38 65!

  Liczba miejsc w grupie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!

  Zajęcia są BEZPŁATNE!!!

  Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.

  Osoba prowadząca: mgr Kinga Ziółkowska-pedagog

  Zajęcia
  w Szkole Podstawowej w Byczynie

  W Szkole Podstawowej w Byczynie 6 września 2015r. rozpoczął się cykl zajęć pt. MOŻEMY MIEĆ "ZGRANĄ" KLASĘ!.

  Celem jest pokazanie uczniom jak ważna jest "dobra atmosfera" panująca w klasie, związku między "dobrą atmosferą" w klasie, a ich dobrym samopoczuciem, jakością relacji z nauczycielami, a nawet z osiąganymi wynikami w nauce oraz że zmiany we wzajemnych relacjach, to klucz do stworzenia bardziej "zgranego" zespołu.

  Na koniec cyklu zaplanowane jest spotkanie z rodzicami tych uczniów.

  Osoba prowadząca: mgr Robet Zaradzki-pedagog

  Spotkanie z rodzicami
  uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

  Czas, w którym dziecko rozpoczyna edukację szkolną – to okres wielu zmian.

  Zachowanie dziecka w większym stopniu sterowane jest przez zasady, normy i obowiązki wynikające z nowej roli społecznej, tj. roli ucznia.

  „Jak przygotować dziecko, aby osiągnęło pełną dojrzałość szkolną, pomóc mu w przezwyciężaniu barier?” – omówiły specjalistki z Poradni:

  • psycholog mgr Mariola Pińska,
  • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

  na spotkaniu z rodzicami uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim w dniu 16.09.2015r.

  Zajęcia
  w Gimnazjum w Radziejowie

  Na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie przeprowadzono ćwiczenia grupowe aktywizujące (dla uczniów kl. II-ej) w sferze umiejętności życiowych, postaw moralnych oraz strateg uczenia się.

  Celem przeprowadzonych zajęć było:

  • skuteczne porozumiewanie się i produktywna współpraca w grupie
  • podtrzymywanie przyjaźni, dotrzymywanie obietnic
  • szacunek i tolerancja wobec innych, a także style uczenia się i doskonalenie technik samokontroli

  Zajęcia prowadziły:

  • psycholog mgr Mariola Pińska,
  • pedagog mgr Jadwiga Lewandowska

  Odbyły się 3 spotkania z uczniami, w formie warsztatów.

  Pliki do pobrania